Wenezuela będzie sprzedawać 80 tys. baryłek ropy dziennie Białorusi w ramach porozumienia, które ma wzmocnić energetyczną i handlową współpracę między tymi krajami - powiedział Hugo Chavez. Prezydent Wenezueli określił porozumienie jako ważny krok ku wzmocnieniu więzi łączących jego rząd z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką.

Hugo Chavez podkreślił, że umowa ta pozwoli na dywersyfikację eksportu wenezuelskiej ropy oraz ułatwi Caracas wejście na rynek europejski. Z kolei prezydent Białorusi wyraził nadzieję, iż uda się zwiększyć wydobycie ropy naftowej w ramach prac wenezuelsko - białoruskiej spółki typu joint venture, która eksploatuje złoża w rejonie rzeki Orinoko. Wspólne przedsięwzięcie powołano do życia w 2007 roku podczas ostatniej wizyty Łukaszenki w Wenezueli.

Na mocy innego porozumienia o współpracy, Białoruś pomaga w budowie 5 tys. domów w Wenezueli, przeznaczonych dla osób o niskich dochodach.