Osiem osób zginęło, a dwie uznano za zaginione po fali powodzi i osunięć terenu, które spowodował tajfun Chanthu na północy Wietnamu. Wśród ofiar są dwie małe dziewczynki.

Osoby uznane za zaginione to górnicy z prowincji Cao Bang, którzy byli pod ziemią, gdy zapadła się kopalnia.