Kilkuset związkowców z "Solidarności" protestuje przed budynkiem ministerstwa skarbu w Warszawie.Resort odgrodzony jest od nich barierkami, porządku pilnuje policja.Pracownicy domagają się zrezygnowania z planów zwolnień. Grupa PZU w ramach restrukturyzacji swoich spółek chce zwolnić ponad 2300 osób. W sumie zmiany restrukturyzacyjne obejmą ok. 7500 osób.

17 lutego ruszyć mają negocjacje między przedstawicielami zarządu PZU, a związkami zawodowymi. Obie strony dają sobie co najmniej 20 dni na rozmowy.

Związkowcy krytykują m.in plany spółki dotyczące centralizacji prawie wszystkich pionów m.in. księgowości, kadr, obsługi sprzedaży. Nie zgadzają się również z ograniczeniem liczby miejsc gdzie likwidowane są szkody komunikacyjne czy majątkowe.

Pracownicy spółki złożyli w ministerstwie skarbu petycję w sprawie wstrzymania zwolnień grupowych w firmie. Taki sam dokument trafi też do marszałka Sejmu.