Kilkanaście osób związanych z byłym ministrem Januszem Tomaszewskim

założyło związek zawodowy NSZZ Solidarność w centrali MSWiA -

dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Związek został

zarejestrowany 3 września, tuż po dymisji dotychczasowego szefa

resortu. Założyło go 14 praciwników resortu, którzy obawiają się

fali zwolnień, po odejściu Janusza Tomaszewskiego.