Znaczki skarbowe tymczasowo wracają do łask. Podatnicy, posiadający niewykorzystane wcześniej znaczki skarbowe, mogą nimi znów płacić do końca 2008 r. 26 lipca weszła w życie znowelizowana ustawa o opłacie skarbowej.

Nowelizacja, oprócz istniejących sposobów zapłaty opłaty skarbowej, czyli gotówką lub bezgotówkowo, przywraca możliwość płacenia znaczkami będącymi w posiadaniu podatników. Będzie je można wykorzystać podobnie, jak poprzednio; przyklejając np. na

wnioskach o dokonanie czynności urzędowej lub na wnioskach o wydanie zaświadczenia albo zezwolenia.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, że rozwiązanie to ma charakter czasowy (do 31 grudnia 2008 r.) i nie jest planowany druk i dystrybucja nowych znaczków.

Znaczki straciły ważność na początku 2007 r., a opłaty skarbowe dokonywane są przelewami bankowymi lub gotówkowo w kasach urzędów albo u wyznaczonych przez gminy inkasentów. Miało to ułatwić m.in. załatwianie spraw w urzędach drogą elektroniczną.

Jednak już po wejściu w życie tych przepisów, resort finansów otrzymał wiele sygnałów od osób i instytucji, które miały niewykorzystane zapasy znaczków. Tych znaczków nie można było zwrócić, co oznaczało, że nie można było odzyskać pieniędzy wydanych na ich kupno. Dlatego ministerstwo przygotowało nowe przepisy, przywracające możliwości korzystania ze znaczków skarbowych do końca 2008 r. Jednak według resortu finansów, nie wiadomo dokładnie, ile takich niewykorzystanych znaczków jest w obiegu.