Zmiana organizacji ruchu w Chyżnem

Środa, 26 stycznia (13:33)

​Uwaga kierowcy wybierający się na Słowację. Właśnie nastąpiła zmiana organizacji ruchu na dawnym przejściu granicznym w Chyżnem. Zamknięty został most, którym do tej pory wyjeżdżało się na Słowacje, a cały ruch odbywa się mostem równoległym, którym dotąd wjeżdżało się do Polski. Jest to spowodowane przebudowa mostów, które mają mieć większą nośność i przepustowość.

W środę w południe 26.01.2022 r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na DK7 w Chyżnem. Zamknięty dla ruchu zostanie most graniczny w kierunku na Słowację (km 763+720). Ruch skierowany zostanie na most równoległy (w kierunku do Polski) i będzie się obywał się w obu kierunkach (jeden pas w kierunku na Słowację, drugi pas w kierunku do Polski).

Zmiana spowodowana jest rozpoczęciem budowy nowego mostu na potoku Jeleśnia. Prace rozpoczną się od rozbiórki starego obiektu.

W ramach projektu przewidziano przebudowę dojazdów do obiektu, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie mostu, budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej most wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz budowę kanału technologicznego.

Istniejący most graniczny jest w złym stanie technicznym. Widać ubytki betonu, zarysowania konstrukcji i korozję stali zbrojeniowej. Dostosować trzeba też nośność obiektu do aktualnie obowiązujących norm.

Nowy obiekt będzie miał lepsze parametry techniczne i wytrzymałościowe. Bezpieczeństwo pieszych poprawi wybudowany chodnik oraz bariery ochronne.

Międzynarodowe zobowiązania

Na mocy międzynarodowej umowy między naszym krajem a Słowacją o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na wspólnej granicy państwowej, odpowiedzialność za utrzymanie obiektu spoczywa na Polsce.

Nowy most ma powstać w ciągu 210 dni od podpisania umowy, nie wliczając okresu zimowego, czyli od 16 grudnia do 15 marca.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Maciej Pałahicki