Na terenie Huty Miedzi Głogów zginął 48-letni mistrz zmianowy. Do wypadku doszło wskutek awarii jednego z urządzeń na linii produkcyjnej na oddziale produkcji kruszyw. Przyczyny i szczegółowy przebieg awarii bada specjalna komisja.