Zarzuty ustawienia przetargu na dostarczenie sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu usłyszeli wicedyrektor tej placówki Jadwiga R. oraz przedstawiciel handlowy Jarosław Ł. Oboje zostali zatrzymani wczoraj przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Firmą, która wygrała przetarg na dostarczenie tomografu komputerowego, jest Siemens.