Rada nadzorcza TVP zawiesiła na trzy miesiące zarząd spółki - prezesa Andrzeja Urbańskiego oraz jego zastępców Sławomira Siwka i Marcina Bochenka. Do pracy w zarządzie rada nadzorcza oddelegowała jednego ze swoich członków Tomasza Rudomino.

Zanim rada nadzorcza TVP doprowadziła do zmian w zarządzie spółki, do dymisji podał się jej wiceprzewodniczący Janusz Niedziela. Nie jest jasne, jakie skutki prawne może powodować ustąpienie Niedzieli.

Według nieoficjalnych informacji, rada nadzorcza dysponuje trzema ekspertyzami prawnymi, według których jej decyzje będą prawomocne.