Rząd zajmie się we wtorek projektem założeń do ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zmiany mają zracjonalizować zasady tworzenia i działania żłobków oraz wprowadzić alternatywne formy opieki nad małymi dziećmi.

Projektowana ustawa ma ułatwić zakładanie żłobków i tworzenie innych form opieki nad małymi dziećmi. Ma to ułatwić młodym rodzicom powrót do pracy.

Obecnie żłobek jest rodzajem zakładu opieki zdrowotnej i podlega Ministerstwu Zdrowia. Zaliczenie żłobków do ZOZ-ów oznacza, że opiekowanie się dziećmi w tych placówkach jest traktowane jako świadczenia zdrowotne. Zakładanie żłobków jest skomplikowane i kosztowne.

Gdy projektowana ustawa wejdzie w życie, nadzór nad placówkami sprawować będzie resort pracy, a wymagania, np. lokalowe, zostaną znacznie obniżone w stosunku do obecnie obowiązujących.

W Polsce zaledwie 2 proc. dzieci chodzi do żłobków.