Zaginiony w czasie wojny obraz niemieckiego malarza Friedricha Reinholda powrócił do Muzeum Narodowego w Wrocławiu. Płótno "Studium chmur" przyniósł do paryskiego antykwariatu jego właściciel. Obraz otrzymał od rodziców, którzy kupili go w Moskwie w 1987 roku. Według agencji France Presse, dzieło sztuki wywieźli z Wrocławia w 1945 roku sowieccy żołnierze.

Zawiadomiona przez antykwariuszy francuska policja skontaktowała się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, a ministerstwo - z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Kustosz wrocławskiego muzeum Piotr Łukaszewicz potwierdził autentyczność dzieła podczas pobytu w Paryżu. Obraz odkupiono za ponad 2 tys. euro, zakup sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponieważ Muzeum Narodowe we Wrocławiu nie jest prawnym spadkobiercą istniejącego w dawnym Breslau Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych, choć kontynuuje jego tradycje, nie było możliwości odzyskania obrazu bezpłatnie, jako dobra zaginionego w czasie wojny.

Friedrich Philipp Reinhold był niemieckim malarzem okresu romantyzmu, zmarł w 1840 r. w Wiedniu. Pochodził z rodziny o tradycjach artystycznych, malarzami byli jego ojciec, brat, a także syn. Studiował w Dreźnie i Wiedniu, przyjaźnił się ze sławnym niemieckim pejzażystą Casparem Davidem Friedrichem.