Przyjęcie deklaracji ideowo-programowej AWS, uchwał w sprawie kongresu Akcji oraz dyskusja nt. bieżącej sytuacji politycznej - to niektóre punkty pierwszego posiedzenia Rady Krajowej AWS w nowym składzie.

Obrady rozpoczęły się przed południem. Posiedzenie otworzył nowy przewodniczący Rady Krajowej AWS Paweł Łączkowski. W przygotowanym na posiedzeniu projekcie "Deklaracji odnowionej AWS" zawarte są m.in. stwierdzenia, że w 2001 r. największym wyzwaniem stojącym przed odnowioną Akcją jest "skuteczniejsze niż dotąd przeciwstawienie się dwóm plagom społecznym: bezrobociu i bandytyzmowi". W projekcie czytamy też, że AWS wyrzeka się sporów na rzecz jedności, stawia na "profesjonalizm rządzenia", a także odsuwa ludzi, którzy się nie sprawdzili "stawiając na uczciwych i kompetentnych". "Odrzucamy stanowczo tę wizję Polski, jaką proponuje nam dziś lewica: kraj wysokich podatków, niskich kar dla przestępców, lekceważenia wartości rodziny i zbiorowej niepamięci o zbrodniach komunizmu. Odrzucamy także obraźliwy i arogancki język, w jakim przemawiają przywódcy lewicy" - głosi projekt deklaracji. Z kolei zgodnie z projektem uchwały w sprawie nowego programu AWS Rada Krajowa - "w 20. rocznicę przyjęcia pierwszego programu ‘Solidarność’, w 10 lat po pierwszych w pełni wolnych wyborach do parlamentu" - ma zaproponować program, którego fundamentami będą "bezpieczeństwo, praca i rodzina". Rada ma zobowiązać zarząd do przygotowania założeń tego programu na marcowy kongres zjednoczeniowy AWS, tak by program był gotowy do połowy roku.

11:30