Aż 16 miliardów złotych mogą kosztować budżet państwa przegrane Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu - ostrzega „Rzeczpospolita”. Dziennik winą za ten stan rzeczy obarcza ministra finansów i jego urzędników, którzy albo nie dostosowali na czas polskiego prawa do unijnego, albo zrobili to źle.

Gazeta pisze, że seria porażek przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości rozpoczęła się przed trzema laty. Od tego czasu zapadło pięć niekorzystnych dla Polski wyroków. Tylko trzy z nich - jak oszacowała „Rzeczpospolita” - mogą uszczuplić budżet o 16 miliardów złotych. Skutki dwóch pozostałych na razie trudno nawet oszacować.

Najwięcej - 7 do 10 mld zł - będzie kosztowała tegoroczna przegrana w sprawie akcyzy na energię elektryczną. Polska przez ponad trzy lata kazała płacić ten podatek producentom energii, czyli elektrowniom, nie zaś - jak nakazuje unijne prawo - dystrybutorom. Rząd do końca miał nadzieję, że mu się upiecze, dzięki zmianie przepisów w ostatniej chwili. Tak się jednak nie stało i budżet będzie musiał oddać pieniądze.

Bardzo kosztowny będzie też wyrok kwestionujący ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych kupowanych przez firmy i paliwa do nich. Może pochłonąć nawet 4 mld zł - twierdzi „Rzeczpospolita”.