Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wzrost poziomu wody na Bugu w woj. podlaskim oraz na Wiśle w rejonie Tczewa w Pomorskiem. Może to spowodować podtopienia terenów, a przebywanie nad brzegami tych rzek grozi niebezpieczeństwem.

Na Bugu we Frankopolu występuje systematyczny wzrost poziomu wody w strefie powyżej stanu alarmowego - informuje IMiGW. Także na Wiśle w rejonie Tczewa w ciągu najbliższej doby poziom wody w dalszym ciągu będzie wzrastał w strefie powyżej stanu alarmowego.

W woj. lubelskim w ciągu najbliższej doby na Bugu oraz na Wieprzu i Krznie poziom wody w dalszym ciągu układać będzie się w strefie stanów wysokich powyżej stanów ostrzegawczych, a punktowo powyżej stanów alarmowych. IMiGW ostrzega, że przebywanie nad brzegami tych rzek może być niebezpieczne. Mogą występować lokalne zalania i podtopienia oraz utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych w korytach rzek.