Przed kolejną rocznicą 17 września Rosyjskie Ministerstwo Spraw

Zagranicznych stara się wybielić radziecką napaść na Polskę.

Rosjanie twierdzą, że nie dążyli w 1939 roku do zdobycia cudzych

terytoriów ale chcieli zapewnić bezpieczeństwo własnemu krajowi.

Według rosyjskiego MSZ wypowiedzi polskich polityków o agresji byłego

ZSRR na Polskę są nieporozumieniem.

Co na to to Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest zdziwione

taką interpretacją wydarzeń historycznych. Rzecznik Paweł Dobrowolski

podkreśla w rozmowie z siecią RMF, że historia nie może być traktowana

jako narzędzie propagandy:

DOBR_3 19 sek

Paweł Dobrowolski ma nadzieję, że wydarzenia z 1939 roku nie zaważą na

porozumieniu między Polską a Rosją a planowana na 17 września

wizyta prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Katyniu będzie wolna od

podobnych napięć.