Przed Kancelarią Premiera zakończyła się manifestacja pracowników wojska, w której - według policji - uczestniczyło około 3 tys. osób. Ze związkowcami spotkał się podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała.

Wcześniej przedstawiciele demonstrujących spotkali się w Sejmie z Markiem Kuchcińskim. To jemu wręczyli petycję, w której domagają się wzrostu płac i wstrzymania likwidacji 250 zakładów związanych z wojskiem. Przewodniczący klubu PiS zapewnił, że postulaty związkowców zostaną przekazane do sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Przedstawiciele związkowców spotkali się również z przewodniczącym klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jerzym Szmajdzińskim, który obiecał, że Sojusz postara się w ciągu najbliższych tygodni przedstawić związkowcom rozwiązania ich problemów związanych z płacami.