Nie za kilka dni - jak wcześniej zapowiadał szef MSWiA Grzegorz Schetyna - a już dziś nastąpi zmiana warty w szesnastu urzędach wojewódzkich. Po południu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołani zostaną dotychczasowi wojewodowie i powołani nowi.

Nowym wojewodom nominacje wręczy premier w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość jest zaplanowana na 18.00.

Z dotychczasowych ustaleń koalicjantów wynika, że PSL obsadzi stanowiska w trzech województwach - podkarpackim, lubelskim i warmińsko-mazurskim.