Historyk, dr. Teofil Wojciechowski wybrany został w czwartek przez do Senat do Kolegium Instytutu Panięci Narodowej. Był kandydatem PiS. Otrzymał poparcie 49 senatorów.

Innymi kandydatami byli zgłoszony przez PO Andrzej Friszke i Piotr Gach (wspólny kandydat senatorów LPR i Czesława Ryszki z PiS).

Dr. Wojciechowski jest autorem 14 większych opracowań i licznych artykułów naukowych z m.in. z dziejów Kościoła. W latach 1999-2006 zasiadał już w Kolegium IPN, pełniąc funkcję

wiceprzewodniczącego.

Senat wybiera dwóch spośród 11 członków Kolegium IPN. W Kolegium zasiada także siedmiu członków wybranych przez Sejm i dwóch przez prezydenta. 7-letnia kadencja poprzedniego Kolegium wygasła we wrześniu 2006 r.