Wyższa Szkoła Dziennikarska imienia Melchiora Wańkowicza w Warszawie może pracować do 30 września 2002 - minister edukacji Edmund Wittbrodt przedłużył zezwolenie na jej działalność.

Minister chce dać czas szkole i jej filiom (poza warszawską) na uporządkowanie spraw związanych z nauczaniem i administrowaniem. W uczelni od miesiąca panuje bowiem dwuwładza: urzęduje nie tylko stare ale i nowe kierownictwo. To ostatnie zostało wybrane przez Fundację, która powołała szkołę do życia.

Licencja na działalność szkoły wygasła w minioną sobotę. Jej nowe władze wraz z jej Fundacją założycielską poprosiły Ministerstwo Edukacji Narodowej o przedłużenie licencji. Wcześniejsze próby podejmowane tylko przez władze bez udziału fundacji nie powiodły się. Wyższa Szkoła Dziennikarska jest jedną z najdroższych uczelni prywatnych w Warszawie. Studia dzienne kosztują tu pięć tysięcy złotych za semestr. W stolicy i pozawarszawskich oddziałach kształci się blisko 9 tysięcy studentów.

06:45