Jednoślady nadal będą traktowane jak samochody osobowe i choć są lżejsze, mniejsze, mają tylko dwa koła, to i tak ich właściciele zapłacą tyle samo za przejazd polskimi autostradami. Ani Ministerstwo Infrastruktury, ani koncesjonariusze płatnych odcinków autostrad nie kwapią się, aby zmienić przepisy.

Motocykliści rozesłali e-maile do urzędników z resortu infrastruktury i koncesjonariuszy z prośbą o odpowiedź na pytanie, kto może wprowadzić zmiany, które zakończyłyby się wprowadzeniem nowej kategorii pojazdów, a co za tym idzie nowej stawki za przejazd motocyklami.

Odpowiedzi przesłały firmy Staleksport (A4) i GTC (A1). Wskazują one, że zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej, wyłącznym organem regulującym wysokość stawek za przejazd i stroną uprawnioną do modyfikacji systemu klasyfikacji pojazdów na autostradzie A1 jest Minister Infrastruktury. Rola koncesjonariusza ogranicza się jedynie do wprowadzenia zmian po otrzymaniu stosownego powiadomienia z Ministerstwa .

Ale bardzo podobne brzmienie list z Ministerstwa Infrastruktury. Starania w zakresie zmiany kategoryzacji pojazdów w odniesieniu do istniejących umów koncesyjnych może podjąć koncesjonariusz.

Motocykliści mają świadomość, że taka "spychologia" urzędników i koncesjonariuszy ma jedynie wprowadzić chaos. Nikomu bowiem nie zależy na wprowadzeniu nowej kategorii.

Gdyby zrobiło to Ministerstwo Infrastruktury, naraziłoby się operatorom płatnych autostrad. Stwierdziliby, że są to zmiany naruszające zapisy koncesyjne i wystąpiliby o odszkodowanie. Nowa kategoria i ewentualne obniżki stawki są też nie po myśli koncesjonariuszy - świadomie musieliby się zgodzić na spadek dochodów.

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa zapytanie pragniemy poinformować, iż zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej, wyłącznym organem regulującym wysokość stawek za przejazd i stroną uprawnioną do modyfikacji systemu klasyfikacji pojazdów na autostradzie A1 jest Minister Infrastruktury. Rola koncesjonariusza ogranicza się jedynie do wprowadzenia zmian po otrzymaniu stosownego powiadomienia z Ministerstwa. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na pozostałe pytania, gdyż nie dotyczą one zarządzanego przez spółkę GTC koncesyjnego odcinka autostrady A1 Gdańsk - Toruń. Z wyrazami szacunku, EWA ŁYDKOWSKA,Public Relations Manager.