Bardzo dobre wiadomości dla kierowców z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Cztery odcinki budowanej drogi S19 (trasa Lublin–Rzeszów) – są już do dyspozycji. Otwarte dla ruchu są już wszystkie trzy odcinki między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim – łącznie to 33 kilometry. Czwarty to przedłużenie obwodnicy Lublina do Niedrzwicy Dużej. Łącznie ekspresówka liczy już 47 kilometrów. A doliczając oddaną w czerwcu obwodnicę Janowa Lubelskiego - 55 kilometrów.

Brakuje jeszcze ostatniego odcinka między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem: czyli około 20 kilometrów. Jego budowa ma się skończyć w połowie przyszłego roku. 

Budowa S19 w woj. lubelskim rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku i została podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 75 km. 

Lublin - Niedrzwica Duża

Lublin-Niedrzwica Duża to odcinek, który liczy około 12 km i jadąc z Lublina w kierunku Kraśnika, rozpoczyna się za węzłem Lublin Węglin. Początkowo przebiega w śladzie dotychczasowej drogi krajowej nr 19, w pobliżu Strzeszkowic Dużych kieruje się na wschód, omijając Niedrzwicę Dużą. Kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 834 (ul. Bychawska).  

Dalej brakuje odcinka między Niedrzwicą a Kraśnikiem. Do momentu oddania go do użytku, co planowane jest w przyszłym roku, ruch tranzytowy w stronę obwodnicy Kraśnika poprowadzony będzie obecną drogą krajową nr 19 przez węzeł Strzeszkowice. Natomiast ruch w kierunku Bychawy do DW834 - trasą główną drogi ekspresowej do węzła Niedrzwica Duża. 

Obwodnica Kraśnika ma długość ok. 10 km. Zaczyna się w miejscowości Lasy, gdzie powstał węzeł Kraśnik Północ i omija miasto po wschodniej stronie. 

Kraśnik - Janów Lubelski to jeden z najdłuższych odcinków. Liczy ok. 18 km i rozpoczyna się przed kompleksem leśnym w pobliżu Szastarki. Omija m.in. Polichnę oraz Modliborzyce i kończy się za wiaduktem w okolicach Janówka. 

Obwodnica Janowa Lubelskiego to odcinek, który liczy ok. 6,5 km. Rozpoczyna się w miejscowości Kopce. Trasa omija Janów Lubelski po zachodniej stronie i kończy się w okolicach miejscowości Jonaki.

Opracowanie: