Szybkich i stanowczych decyzji domaga się Unia Wolności od Akcji

Wyborczej Solidarność. Grozi, że jeśli Akcja nie spełni 12 warunków

Unii ta jest gotowa opuścić koalicję. "Nie musimy być w rządzie",

podkreśla Mirosław Czech, sekretarz generalny partii.

Czarę goryczy przelało ostatnie głosowanie w Sejmie, gdy większość

posłów AWS, wbrew stanowisku rządu, poparła wydłużenie urlopów

macierzyńskich. Unii nie podoba się też, że Stanisław Alot wciąż jest

prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak długo Unici będą czekać na konkretne działania ze strony AWS?

Może się okazać, że nie długo, 3 października zbierze się Rada

Krajowa Unii, która jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji,

także dotyczących zawieranych koalicji.