Unia Wolności domaga się dymisji prezesa Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych Stanisława Alota. O konieczności odejścia Alota mówił na

posiedzeniu rządu lider Unitów Leszek Balcerowicz, mówią nieoficjalnie

urzędnicy Ministersta Finansów. Ewa Lewicka, pełnomocnik do spraw

ubezpieczeń twierdzi tymczasem, że na posiedzeniu rządu nie było mowy o

personaliach.

Zarząd Unii Wolnośći uznał, że konieczny jest program naprawczy ZUS.

Powinnien być realizowany przez nowe, kompetentne kierownictwo. ZUS

jest jak mówi sekretarz Unii Wolniści Mirosław Czech jednym z

najważniejszych obecnie problemów funkcjonowania państwa.