Wysocy urzędnicy Ministerstwa Finansów wynosili w reklamówkach dokumenty - "Gazeta Wyborcza" ujawnia, że w poniedziałek kamery zarejestrowały, jak Agata N., naczelnik wydziału w Departamencie Rozwoju Rynków Finansowych i jej asystent - wynoszą wypchane plastikowe torby.

Strażnicy zareagowali dopiero przy wynoszeniu drugiej partii dokumentów. Kiedy chcieli sprawdzić co jest w reklamówkach, urzędnicy odmówili i wyszli tylnymi drzwiami. Strażnicy

zaalarmowali przełożonych, którzy pod biurkiem Agaty N. znaleźli kolejną partię dokumentów najwyraźniej przygotowanych do wyniesienia. Dokumenty zostały opisane.

Wynoszone dokumenty to ekspertyzy dotyczące fuzji banków Pekao SA i BPH, materiały dotyczące zmian w ustawach o prawie bankowym i rynku kapitałowym, materiały dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA; materiały Komisji Nadzoru Bankowego mające gryf poufności. Za wynoszenie takich dokumentów bez upoważnienia grozi sankcja karna. Informatorzy gazety uważają, że może chodzić o próbę zniszczenia niewygodnych dokumentów.