Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zarejestrował kolejną polską skargę Rodzin Katyńskich przeciw Rosji. Złożyło ją 21 osób. To już trzecia polska skarga w tej sprawie zarejestrowana w Strasburgu. Wysłano ją do Trybunału 5 marca - dokładnie w 70. rocznicę podpisania przez Stalina rozkazu zamordowania blisko 22 tysięcy polskich oficerów, policjantów, lekarzy, profesorów i duchownych.

Zobacz również:

Skargę złożyło 21 osób. Ich listę otwiera Danuta Kraczkiewicz, 92-letnia wdowa po ofierze zbrodni katyńskiej. Pozostałe osoby to dzieci i inni krewni ofiar. W skardze wnosi się o tzw. szybką ścieżkę ze względu na zaawansowany wiek niektórych skarżących.

Strasburski trybunał nie podjął jeszcze decyzji w kwestii dopuszczalności tej skargi. Jest ona dopiero na początku rozpatrywania i trudno na razie sprecyzować, kiedy taka decyzja zapadnie.

Pozew dotyczy naruszenia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i został sformułowany na podstawie zapisów Konwencji. Podnoszone jest w nim naruszenie wielu przepisów Konwencji, w tym m.in. zarzut naruszenia prawa do życia oraz prawa do poznania pełnej informacji o losie i okolicznościach śmierci ofiar zbrodni katyńskiej przez ich bliskich.

To kolejna taka skarga

Wcześniej w Trybunale Praw Człowieka zarejestrowano dwie inne skargi Rodzin Katyńskich. Pierwszą z nich złożyli w 2007 roku Jerzy Janowiec i Antoni Trybowski - syn i wnuk oficerów, jeńców obozu w Starobielsku, rozstrzelanych w Charkowie. Trybunał wydał decyzję o dopuszczalności tej sprawy. Zawiadamiając rok później rząd Rosji o zajęciu się tą sprawą, strasburska instytucja poprosiła m.in. o przedłożenie postanowienia Głównej Prokuratury Wojskowej z 21 kwietnia 2004 roku o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej. W 2009 roku do skargi Janowca i Trybowskiego przystąpiła Polska w charakterze strony trzeciej i przedłożyła stanowisko rządu.

W czerwcu 2009 roku do Trybunału wpłynęła druga skarga, złożona w imieniu 13 krewnych z rodzin dziesięciu ofiar katyńskich. Została ona zarejestrowana jako skarga Witomiły Wołk-Jezierskiej i 12 innych krewnych oficerów zamordowanych w 1940 roku. W listopadzie 2009 roku Trybunał przesłał tę skargę Rosji, prosząc ją o odpowiedź do 19 marca. W styczniu do skargi przystąpiła Polska.

W tej ostatniej sprawie Rosja odpowiedziała negatywnie na żądanie Trybunału dotyczące m.in. ujawnienia akt umorzonego w 2004 roku śledztwa rosyjskiej prokuratury ws. zbrodni katyńskiej.