Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może zawieszać świadczeń Polakom mieszkającym za granicą – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Uregulowanie polskie, które stawia w gorszej sytuacji niektórych obywateli tego kraju z tego tylko powodu, że skorzystali oni ze swobody przemieszczania się i pobytu w innym państwie członkowskim, stanowi ograniczenie swobód gwarantowanych (...) każdemu obywatelowi UE - głosi wyrok Trybunału.

Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w sprawie renty inwalidzkiej pani Haliny Nerkowskiej, która od 1985 r. mieszka w Niemczech. W 2002 roku ZUS zawiesił wypłacanie renty, tłumacząc to miejscem zamieszkania rencistki. Dziś Trybunał uznał, że ZUS nie miał do tego prawa.