Profesor Mirosław Granat, ekspert prawa administracyjnego jest wspólnym kandydatem LPR i Samoobrony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mandat za Lidii Bagińskiej wygasł miesiąc temu, wcześniej sama zrezygnowała ze stanowiska sędziego, w związku z oskarżeniami o nieetyczne zachowanie w czasie pełnienia funkcji syndyka.

Sędzia Bagińska została pod koniec grudnia ubiegłego roku wybrana przez Sejm na sędziego TK z rekomendacji Samoobrony. Jej ślubowanie zostało jednak odłożone i odbyło się 6 marca ze względu na wątpliwości dotyczące jej działań jako syndyka.

Media podawały, że Bagińska zawarła, jako syndyk, umowę ze swoim partnerem z kancelarii prawnej, adwokatem i europosłem Samoobrony Markiem Czarneckim na reprezentowanie firmy Unikat Development w sprawie sądowej o 32 mln zł. Sąd Rejonowy nakazał Bagińskiej rozwiązanie tej umowy, a następnie odwołał ją w trybie dyscyplinarnym z funkcji syndyka. Zażalenie Bagińskiej na wyrok sądu zostało oddalone.

Po zaprzysiężeniu Bagińskiej, prezes TK Jerzy Stępień zapowiedział powołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK, które miało zadecydować o ewentualnym postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędzi. Wcześniej jednak - 12 marca zrezygnowała ona ze stanowiska sędziego TK. Kilkanaście dni później Zgromadzenie Ogólne stwierdziło wygaśnięcie mandatu.

Zgodnie z konstytucją, Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych na 9-letnią kadencję. Obecnie jest 14 sędziów, a w grudniu kończy się kadencja prof. Jerzego

Ciemniewskiego.