Szczątki wielkich mistrzów krzyżackich w Kwidzynie

Czwartek, 11 grudnia 2008 (20:04)

Szczątki, znalezione w Katedrze w Kwidzynie, na 96 procent należą do wielkich mistrzów krzyżackich – wynika z badań naukowców. Szkielety znaleziono w krypcie pod prezbiterium kwidzyńskiej katedry św. Jana Ewangelisty w maju ubiegłego roku. Znaleziono przy nich charakterystyczne zapinki od płaszczy oraz fragmenty szat z bardzo cennego w średniowieczu jedwabiu.

Wielcy mistrzowie, których szczątki najprawdopodobniej odnaleziono w Kwidzynie, to Werner von Orseln, Ludolf Koenig oraz Heinrich von Plauen, sprawujący swe funkcje w XIV i XV wieku.

Naukowcy przeprowadzili badania dendrochronologiczne desek z trumien, których wyniki ogłoszono już w styczniu tego roku. Drzewa, z których wykonano dwie skrzynie, zostały ścięte w momencie odpowiadającym czasom, w których żyli dwaj z wielkich mistrzów. Niemożliwe było jednak ustalenie momentu, w którym pozyskano drewno na trzecią trumnę.

Następnie władze Kwidzyna, aby zweryfikować wyniki dotychczasowych ustaleń, zdecydowały się na zlecenie dodatkowych badań szkieletów, między innymi badania DNA, oraz badań znalezionych przy szczątkach fragmentów tkanin. Ich wyniki właśnie ogłoszono.

Wiek, jakiego dożyły osoby, których szczątki badałem, okazał się odpowiadać wiekowi, w jakim zmarli trzej wielcy mistrzowie - komentował wyniki prowadzonych przez siebie badań dr Tomasz Kozłowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dodał, że wszyscy oni zmarli w wieku około 50-60 lat. To, że dożyli takiego wieku, w średniowieczu uznawanego za sędziwy, świadczy między innymi o tym, że się dobrze odżywiali, a więc zajmowali wyjątkową pozycję społeczną - wyjaśnił.

Badania DNA przeprowadził profesor Henryk Witas z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doktor Małgorzata Grupa z toruńskiego UMK przeanalizowała natomiast 27 fragmentów jedwabiu, znalezionego w trumnach. Badania potwierdziły ich autentyczność.

Profesor Roman Czaja, który nadzorował badania historyczne, nie pozostawia natomiast wątpliwości, że w XIV i na początku XV wieku w Malborku jedwab zastrzeżony był wyłącznie dla wielkich mistrzów. Dzięki księgom rachunkowym malborskiego podskarbiego wiemy, że materiał ten był kupowany na wyłączny użytek mistrza lub na prezent dla jakiegoś króla czy księcia - tłumaczył profesor.

Wyniki badań pozwalają nam stwierdzić z 95-96 proc. pewnością, że mamy do czynienia ze szczątkami wielkich mistrzów - podsumował na zakończenie konferencji prasowej Bogumił Wiśniewski, archeolog z Kwidzyna, nadzorujący badania w imieniu samorządu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

RMF FM - newsroom