Pracę w nowej siedzibie rozpoczną dziś funkcjonariusze Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych.

Placówka kosztowała prawie siedem milionów złotych i jest wyposażona we własne zasilanie w prąd, ogrzewanie, oczyszczalnię ścieków oraz łączność radiową. Budynek posiada również nowoczesny system monitorowania.

Strażnica leżąca na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego spełniawszytkie wymogi przepisów o ochronie przyrody. Straż graniczna z tej strażnicy będzie patrolować i ochraniać trzydziestokilometrowy odcinek polsko- ukraińskiej granicy w rejonie Wielkiej Rawki, Wielkiej Semenowej, Beskidu Wołosadzkiego i Rozsypańca. W tych okolicach coraz cześciej dochodzi do zatrzymań nielegalnych imigrantów z Azji. Z nowej strażnicy skorzysta też Bieszczadzki Park Narodowy. Służby obu tych instytucji będą sobie wzajemnie pomagać.

17:05