Wciąż nie wiadomo ile jest ofiar dotychczasowych starć w Dagestanie. Na

granicy z Czeczenią trwa zaciekła bitwa o trzy dagestańskie wioski

zajęte przez Islamistów przybyłych z Groznego. Władze Dagestanu

oficjalnie ogłosiły rozpoczęcie operacji wojskowej przeciwko

czeczeńskim agresorom. Jej celem jest wyparcie napastników ze swojego

terytorium. Dokładnie nie wiadomo ilu Czeczeńców wkroczyło do Dagestanu

według jednych źródeł około 200, inne mówią nawet o 2

tysiącach bardzo dobrze uzbrojonych Islamistów. Chcą oni siłą

doprowadzić do powstania jednego państwa islamskiego na terenie obu

republik Czeczenii i Dagestanu. Rosyjskie władze w dagestańskiej

stolicy podały, że przeciwko agresorom, na pogranicze wysłano 600

żołnierzy wspieranych przez śmigłowce bojowe.