Zmiany zasad rozdziału podwyżek w policji nie wyklucza nowy komendant główny. Pod naciskiem policyjnych protestów, Andrzej Matejuk zapowiedział na razie powołanie zespołu, który mógłby opracować nowy rozdzielnik.

Zespół przygotuje i opracuje może nowe zasady dzielenia tych pieniędzy, które wpływają do policji, tych pieniędzy, które policję czekają - powiedział Matejuk.

Od zeszłego tygodnia policjanci w kilku miastach biorą zwolnienia lekarskie albo w inny sposób obchodzą obowiązujący w ich służbie zakaz strajku. Według nich - podwyżki rozdzielono niesprawiedliwie, bo niektórzy dowódcy dostali znacznie więcej pieniędzy, od funkcjonariuszy patrolujących ulice.