Możliwe, że Hiszpania zablokuje nasze rokowania z „Piętnastką”, dotyczące dostępu Polaków do unijnego rynku pracy. Powód jest bardzo prozaiczny - rządowi w Madrycie zależy na utrzymaniu dotacji dla Hiszpanii na dotychczasowym poziomie.

Madryt wręczył przedstawicielom Unii dokument, z którego jasno wynika, że Hiszpanie sprzeciwiają się 7-letnim restrykcjom na pracę, na których zależy głównie Austrii i Niemcom. Hiszpanom chodzi o to, żeby spowodować zwiększenie niemieckich wpłat do unijnej kasy. Państwa członkowskie Unii po raz pierwszy omawiały dzisiaj propozycje Komisji Europejskiej ograniczenia prawa do pracy w UE obywatelom przyszłych krajów członkowskich - w tym Polski. Zdaniem jednego z uczestników tego spotkania atmosfera była nerwowa, a wiele delegacji wyrażało swoje niezadowolenie z propozycji Komisji. Brukselscy dyplomaci uznali również, że z powodu stanowiska Hiszpanii, którą popiera Portugalia, Grecja i Włochy, coraz mniejsze są szanse na uzgodnienie wspólnego dokumentu negocjacyjnego „Piętnastki” zgodnie z ustalonym planem, czyli do końca czerwca. Jeżeli UE nie przyjmie takiego dokumentu w terminie, będzie to oznaczało, że kraje Unii nie traktują jeszcze poważnie poszerzenia UE.

23:55