Więzienie w zawieszeniu i grzywna dla dwóch wojskowych oskarżonych w sprawie wyłudzania pieniędzy na szkodę wojska. W sumie straty mogły wynieść dwa miliony złotych. Pieniądze wyłudzono z kasy jednostki w Bydgoszczy. Akt oskarżenia w tej sprawie obejmuje 19 osób.

Do wyłudzeń dochodziło w latach 1998-2003 z kasy dwóch jednostek wojskowych w Bydgoszczy. Dokonywano ich za pomocą rachunków i faktur za niewykonane usługi bądź niezrealizowane dostawy, co spowodowało straty w Wojsku Polskim szacowane są na ok. 2 mln zł.

Jak poinformował płk Mikołaj Przybył, Zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Poznaniu, obaj oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze. Sąd wydał uzgodnione z nimi - za zgodą prokuratora - wyroki skazujące.

Były Szef Sztabu Jednostki Wojskowej 1890 w Bydgoszczy, były Zastępca Dowódcy Jednostki Wojskowej 1515 w Bydgoszczy mjr rez. Krzysztof S. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 8 lat, karę grzywny i zobowiązanie do naprawienia szkody w wysokości 135 tys. zł. Mirosław S., dawny pracownik cywilny obu bydgoskich jednostek, został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata, karę grzywny i zobowiązanie do naprawienia szkody w wysokości 10 tys. zł.

Wśród w tej sprawie oskarżonych znalazło się w sumie 8 żołnierzy rezerwy, 2 żołnierzy aktualnie pełniących służbę oraz 9 osób cywilnych - głównie przedsiębiorców prywatnych współpracujących z bydgoskimi jednostkami.

Proceder polegał na wystawianiu przez przedsiębiorców rachunków za - niewykonane - różnego rodzaju usługi komunalne dla wojska, tj. czyszczenie wykładzin czy naprawa sprzętu kwaterunkowego, bądź za fikcyjne zakupy drobnego sprzętu lub środków czystości. Rachunki te były następnie rozliczane w kasie jednostki wojskowej - poinformował Przybył.

Jak dodał, oskarżonym zarzucono także szereg przypadków niegospodarności związanych z zakupami sprzętu po znacznie zawyżonych cenach, w stosunku do cen rynkowych. Łączna szkoda wyniosła około 2 mln zł.

W grudniu 2009 r. sąd wydał wyrok wobec 8 osób, które także skorzystały z procedury dobrowolnego poddania się karze.

Płk Przybył powiedział, że po uprawomocnieniu się poniedziałkowego wyroku obie osoby będą mogły wystąpić w charakterze świadków w postępowaniu przeciwko trzem oskarżonym, którzy nie przyznali się do zarzucanych im czynów i nie skorzystali z trybu dobrowolnego poddania się karze. Akt oskarżenia w ich sprawie został skierowany do sądu w ub. roku.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu z uwagi na zmianę właściwości działania wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości zdecydował o wyłączeniu do odrębnego postępowania 6 osób cywilnych (przedsiębiorcy prywatni oraz jeden pracownik cywilny wojska), aby przekazać te osoby pod jurysdykcję sądu powszechnego.