W przypadku śmierci urzędującego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jego obowiązki przejmie jeden z zastępców, wskazany przez marszałka Sejmu - zakłada nowelizacja ustawy o IPN, którą uchwalił Sejm. W katastrofie 10 kwietnia zginął szef IPN Janusza Kurtyki.

Zastępca prezesa IPN ma pełnić jego obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowo wybranego prezesa. Zgodnie z nowelą urzędujący prezes będzie musiał wybrać od jednego do trzech swoich zastępców. Obecnie prezes może, ale nie musi powołać nie więcej niż trzech zastępców.

Autorzy noweli podkreślają, że taki zapis umożliwi uniknięcie sytuacji, w której w wypadku śmierci prezesa IPN nie byłoby osoby, która mogłaby pełnić jego obowiązki.

Przed południem marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał wcześniejszą nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która zmienia zasady wyboru władz Instytutu i poszerza dostęp do jego akt.