Sejm przez aklamację przyjął uchwałę w sprawie kryzysu gruzińskiego. W dokumencie posłowie potępiają rosyjskie działania i deklarują solidarność z narodem gruzińskim, wyrażając jednocześnie głębokie współczucie dla wszystkich ofiar konfliktu.

Oto cała uchwała Sejmu, odczytana przez marszałka Bronisława Komorowskiego: