Posłowie odwołali z funkcji marszałka Sejmu Marka Jurka, który złożył rezygnację w połowie kwietnia po tym, jak Sejm nie wprowadził do konstytucji zmian dotyczących ochrony życia od poczęcia.

Posłowie zadają pytania kandydatom na marszałka Sejmu.

Głosowanie w sprawie wyboru nowego marszałka Sejmu ma odbyć się po ich zakończeniu.

Za odwołaniem głosowało 409 posłów, 2 było przeciw, a 7

wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna potrzebna do odwołania marszałka wynosiła 210.

Marek Jurek, odchodząc ze stanowiska marszałka Sejmu, podziękował za współpracę prezydentowi, byłemu premierowi Kazimierzowi Marcinkiewiczowi, obecnemu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, posłom i pracownikom Kancelarii Sejmu.

Jurek podziękował też swoim zastępcom w Prezydium Sejmu i klubom parlamentarnym. Osobno chcę podziękować panom posłom i paniom posłankom, moim kolegom, z którymi współpracowałem przez prawie cały ten czas w jednym klubie - powiedział Jurek tuż po głosowaniu.

Marek Jurek zrezygnował ze stanowiska marszałka Sejmu po tym, jak Sejm nie wprowadził do konstytucji zmian dotyczących ochrony życia od poczęcia. Wystąpił także z PiS - partii i klubu - i przystąpił do tworzenia nowego ugrupowania Prawicy Rzeczypospolitej.

Koło Prawicy Rzeczypospolitej powstało ostatecznie w piątek. W jego skład wchodzi 6 byłych posłów PiS.

Liderzy PiS próbowali przekonać Jurka do powrotu do partii. Jeszcze w czwartek rozmawiał z nim o tym premier Jarosław Kaczyński.