Od nowego roku Rzeszów będzie większy o ponad 4 tysiące osób i 14 kilometrów. Zostaną do niego przyłączone wsie Słocina i Załęże.

W tej chwili w Rzeszowie nie ma już praktycznie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Na kilometr kwadratowy przypada 3 tysiące mieszkańców. Podobnie zagęszczone są tylko niektóre dzielnice Warszawy oraz Białystok. Miasto potrzebuje więc większej przestrzeni.

Docelowo, miasto ma być większe o ponad 50 kilometrów; teraz jest najmniejszym miastem wojewódzkim.