Zwiększenie kar, obniżenie wieku, w którym można odpowiadać za wykroczenia, zaostrzenie odpowiedzialności karnej za wybryki chuligańskie - zakłada projekt zmian w Kodeksie wykroczeń. Wyższe będą także kary finansowe.

Wyraźnemu zwiększeniu ulega kara grzywny – górna granica z 5 do 15 tys. złotych - poinformował wiceminister sprawiedliwości Andrzej Kryże.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowych kar za chuligańskie wybryki na stadionach, np. zakaz wstępu na imprezy masowe na okres od 2 do 6 lat. Przewiduje również obniżenie granicy wiekowej odpowiedzialności za wykroczenia – od 15 lat.

Nowelizacja przyjęta przez rząd umożliwia sądowi zdecydowanie o sposobie publikacji wyroku - może być on upubliczniony w formie ogłoszenia w zakładzie pracy, w szkole, na uczelni, w miejscu stałego zamieszkania lub w inny sposób. Ukarany może zostać obciążony kosztami związanymi z taką publikacją.

Za zakłócanie porządku sąd będzie mógł orzec przepadek urządzeń lub przedmiotów emitujących dźwięk, jeżeli służyły do popełnienia czynu, nawet jeśli sprawca takiego wykroczenia nie jest właścicielem sprzętu.