Rzecznik Praw Obywatelskich chce, aby ofiary przemocy były należycie chronione przed swoimi oprawcami. Janusz Kochanowski skierował w tej sprawie pismo do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Rzecznik postuluje, aby powszechnie stosować zakaz zbliżania się przestępcy do ofiary czy doprowadzić do tego, by to oskarżony musiał opuścić mieszkanie, zajmowane wspólnie z pokrzywdzonym. Podobne przepisy obowiązują na przykład w Niemczech.

RPO przypomina, że zwracał się już w tej sprawie do resortu w lipcu zeszłego roku. Otrzymał wtedy zapewnienie od ministerstwa, że zostaną wprowadzone stosowne zmiany legislacyjne, jednak do tej pory do nich nie doszło. Jak podkreśla, problemu tego nie rozwiązuje także ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kochanowski zwraca także uwagę, że bardzo często - w sprawach dotyczących znęcania - z powodu niewłaściwej oceny zachowania sprawcy postępowanie karne w ogóle nie jest wszczynane lub szybko zostaje umorzone. Zdaniem RPO, zjawisko to jest na tyle powszechne, że powinno być zbadane przez ministra sprawiedliwości.