Izraelsko - palestyńskie porozumienie coraz bliżej. Wielogodzinne

negocjacje zdają się przynosić efekty, twierdzą obserwatorzy toczących

się w Aleksandrii w Egipcie rozmów. Być może jeszcze tej nocy obie

strony podpiszą porozumienie obejmujące sprawy bezpieczeństwa i

przekazania ziemi na Zachodnim Brzegi Jordanu.

Jedyną przeszkodą do ominięcia może okazać się problem uwolnienia przez

Izrael palestyńskich więźniów politycznych. Tu ciągle występuje różnica

zdań, Palestyńczycy domagają się wypuszczenia 400 swoich rodaków,

Żydzi zgadzają się na liczbę 370. Dwustronne negocjacje obserwuje

amerykańska sekretarz stanu, Madeleine Albright.