30 dzieci z Kowali w województwie lubelskim nie chodzi do szkoły z powodu protestu ich rodziców przeciwko reorganizacji tamtejszej szkoły podstawowej. Samorząd zdecydował, że w Kowali będą uczyć się przedszkolaki i dzieci klas I-III, a starsi uczniowie będą dowożeni do sąsiednich szkół.

Z protestującymi rodzicami spotkał się kurator oświaty. Rozmowy te nie przyniosły jednak efektów i protest nadal trwa. Rodzice uważają, że uchwała rady gminy Poniatowa o przekształceniu szkoły w Kowali w filię szkoły podstawowej w Kraczewicach została podjęta niezgodnie z prawem i czekają na rozstrzygniecie nadzoru wojewody w tej sprawie.