Radio RMF FM zostało nagrodzone Mediatorami 2007. Redakcja Faktów RMF FM dostała wyróżnienie w kategorii Inicjator - za niebanalne podejście do informacji i problemów polityki. Mediatory to studenckie nagrody dziennikarskie, przyznawane przez studentów dziennikarstwa uczelni publicznych z całej Polski.

Jury doceniło m.in. takie inicjatywy RMF FM, jak: propozycję zapłacenia za test

Andrzeja Leppera, zorganizowanie dla polityków kompetencyjnych jakie zdają szóstoklasiści, podarowanie Ludwikowi Dornowi i jego zastępcy. czy kupno na Księżycu dla braci Kaczyńskich.