Statystycznie każdy z nas przez całe życie oddaje do budżetu państwa z podatków prawie pół miliona złotych. Co dzieje się z tymi pieniędzmi?

Pieniądze z podatków i wszelkiego rodzaju składek idą na służbę zdrowia, obronę narodową i bezpieczeństwo, czyli na przykład policję. Potężny zastrzyk dostaje także szkolnictwo i nauka, wreszcie państwowa rozdmuchana administracja.

Pieniądze krążą i nieraz bezpośrednio trafiają do tego, który wpłacił je do państwowej kasy. Z dróg czy administracji utrzymywanych z naszych pieniędzy korzystamy wszyscy, ale na przykład z opieki medycznej niekoniecznie. W zeszłym roku każdy z nas, bez względu na wiek i dochód, przekazał do budżetu średnio prawie 8 tys. zł z tytułu podatków.