Rada Europy jest zaniepokojona obecnością kijów baseballowych i klatek w niektórych komisariatach policji w Polsce – wynika z raportu delegacji Komisji ds. Zapobiegania Torturom.

Raport przygotowano po wizytacji w Polsce dwa lata temu. Komisja wyraża w nim ubolewanie z powodu przypadków złego traktowania w więzieniach. Wytknięto także przemoc w czasie aresztowań.

Komisję zaniepokoiły również przedmioty znalezione na komisariatach policji - kije baseballowe, żelazne pręty i młotki. Policjanci stwierdzili, że wszystko to zostało skonfiskowane zatrzymanym.

W odpowiedzi na raport, Warszawa miała już polecić komendantowi głównemu, by nakazał usunięcie takich przedmiotów z pomieszczeń, gdzie odbywają się przesłuchania.