W 45 szkołach na Lubelszczyźnie z powodu silnych mrozów odwołano lekcje. Zajęcia zostały zawieszone na jeden dzień, dwa lub trzy. Zostaną odpracowane w innym terminie.

W dziewięciu szkołach lekcji nie będzie przez trzy dni, w 27 - przez dwa dni. Część placówek wyznaczyła już terminy odpracowania zajęć na 30 stycznia, 13 lutego i na 6 marca.

Zajęć lekcyjnych nie ma w szkołach m.in.: w Ludwinie, Żyrzynie, Markuszowie, Krasnymstawie, Rejowcu, Leonowie, Ulhówku, Gorajcu, Szastarce, Polichnie, Tyszowcach.

Dyrektor szkoły może z powodu złych warunków atmosferycznych zawiesić zajęcia. W niektórych szkołach odwołano zajęcia, ponieważ nie można było dowieść uczniów.

W nocy na Lubelszczyźnie ma być minus 25 stopni.