Tylko 8 posłów było przeciwnych przyjęciu informacji Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie bezpieczeństwa kraju.

Sejm przyjął informację o polityce zagranicznej, przedstawioną wczoraj przez szefa dyplomacji - Bronisława Geremka. Wniosek o odrzucenie, głoszony przez Jan Łopuszańskiego z koła Porozumienie Polskie, poparło zaledwie 8 posłów.

W debacie sejmowej - przypomnijmy - parlamentarzyści wszystkich ugrupowań mówili wczoraj, że o stosunki z Rosją należy dbać. SLD zarzucał jednak rządowi, że na dobrych chęciach w stosunkach polsko-rosyjskich się kończy.

Minister Geremek mówił także o naszych staraniach w drodze do Unii Europejskiej oraz naszych niepokojach wynikających ze spowolnienia procesu przyjmowania nowych członków przez kraje 15.

Wiadomości RMF FM 7:45