Ministerstwo Obrony Narodowej chce nadać specjalny status wszystkim polskim żołnierzom, którzy służyli na zagranicznych misjach. Będą uznani za weteranów, którym przysługiwać mają specjalne przywileje. Jakie - tego jeszcze dokładnie nie sprecyzowano. Szef MON-u Bogdan Klich chce jednak, by specjalna ustawa weszła w życie w 2010 roku.

Status weterana winien być podobnym do statusu kombatanta. Czyli w stosunku do uczestników misji zagranicznych powinno się wprowadzić podobne rozwiązania, jak w stosunku do tych, którzy przed wieloma laty (…) walczyli o suwerenną i niepodległą Polskę - powiedział Klich reporterce RMF FM:

Weteranami wojennymi będą żołnierze służący w misjach ONZ, NATO, w Iraku i Afganistanie - blisko 30 tysięcy osób.