Centralne Biuro Antykorupcyjne wszczęło śledztwo po kontroli w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim. Funkcjonariusze CBA wykryli nieprawidłowości przy tworzeniu regionalnego portalu internetowego "Wrota Podkarpackie".

Według ustaleń agentów CBA, przy tworzeniu portalu z naruszeniem procedur wydano pół miliona złotych. Centralne Biuro śledcze zarzuca urzędnikom m.in. niedopełnienie obowiązków, poświadczenie nieprawdy, przekroczenie uprawnień.

Zgromadzone przez CBA materiały trafią teraz do prokuratury i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.