Trzydzieści osób spędziło noc przed wydziałem prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. O godzinie 9 ruszają zapisy. 200 miejsc na studiach zaocznych, 200 na wieczorowych. Nauczeni doświadczeniem lat poprzednich, kiedy to kolejka ustawiała się nawet dwa dni wcześniej, pierwsi stanęli w kolejce już wczoraj po południu.

Noc minęła dobrze spokojnie, zawsze co roku były duże kolejki, teraz okazuje się, że można było nie stać całą noc - mówili kandydaci na studentów reporterowi RMF FM: