Przed 11 listopada żołnierze ŻW z uprawnieniami policyjnymi

Poniedziałek, 26 października 2015 (21:15)

Od 10 do 12 listopada żołnierze Żandarmerii Wojskowej - na mocy zarządzenia - będą mieli takie same uprawnienia jak policjanci. Będą mogli np. wylegitymować lub zatrzymać każdą osobę. Uprawnienia takie przyznano ze względu na obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości.

"Dotychczasowe doświadczenia policji w zapewnieniu bezpiecznego przebiegu obchodów w latach ubiegłych wskazują na wysokie prawdopodobieństwo konfrontacji uczestników zgromadzeń z policją, w szczególności na terenie m. st. Warszawy przez dołączanie się do legalnych uroczystości zorganizowanych grup chuliganów i bojówek pseudokibiców" - podkreślono w dokumencie, do którego dotarła PAP.

W przygotowanym przez MSW projekcie zarządzenia premiera koordynacja działań policyjnych związanych z zabezpieczeniem uroczystości będzie realizowana na poziomie Komendy Głównej Policji. Do zabezpieczenia zostaną użyte m.in. policyjne oddziały prewencji, pododdziały antyterrorystyczne, oficerowie służb kryminalnych oraz lotnictwo.

ŻW z większymi uprawnieniami

"W ocenie policji skutecznym sposobem przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, w tym związanym z natężeniem ruchu osobowego i pojazdów podczas ogólnopolskich uroczystości patriotycznych, będzie udział funkcjonariuszy i zasobów Żandarmerii Wojskowej we wsparciu działań policji, w szczególności poprzez wzmocnienie policyjnych sił i środków na głównych szlakach komunikacyjnych i trasach przemarszów" - podkreślono.

Do zabezpieczenia obchodów Święta Niepodległości w Warszawie planowany jest udział 800 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Przez trzy doby żołnierze żandarmerii w stosunku do cywilów będą mieli takie same uprawnienia jak policjanci. Będą mogli np. wylegitymować każdą osobę, zatrzymać ją, a w razie uzasadnionego podejrzenia, że popełniła przestępstwo, dokonać kontroli osobistej, a gdy ktoś nie podporządkuje się ich poleceniom, zastosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet - w określonych ustawą przypadkach - użyć broni palnej.

Na co dzień uprawnienia ŻW są węższe. Żandarmeria ma prawo kontrolować żołnierzy w służbie czynnej, pracowników wojska (ale w ściśle określonych przypadkach), a także osoby przebywające na terenie należącym do armii.

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

RMF FM/PAP